Úpravny dusičnanů a dusitanů

Dusičnany se do vody dostávají ze septiků a hnojišť

Dusičnany se do vody dostávají ze septiků a hnojišť, dalším zdrojem jsou hnojiva z polí, která do vody pronikají půdou. Ve větším množství jsou dusičnany nebezpečné pro lidské zdraví, v trávicím traktu se totiž látky zredukují na velice toxické dusitany. Ohroženi jsou zejména kojenci a oslabení jedinci.

Jak se zbavit dusičnanů ve vodě

Dusičnany z vody nelze odstranit převařením. Nejvhodnějším způsobem, jak tyto látky z vody dostat, je filtrace speciálními přístroji. Ty můžeme instalovat k hlavnímu přívodu vody do objektu. Odstraňování dusičnanu spočívá v průtoku vstupní vody přes speciální selektivní iontovýměnnou náplň, kdy jsou dusičnany přeměněny na chloridy. Regenerace náplní se provádí automaticky, takže odpadá investice do nákupu nových filtrů. Bližší informace o konkrétních produktech naleznete v našem e-shopu.

Kompletní úprava pitné vody v domácnosti

Přítomnost dusičnanů ve vodě se často objevuje v přítomnosti dalších nežádoucích prvků. Usazeniny mohou být vápenaté, amonné, manganisté, dusité nebo dusičné – dokážeme je odstranit všechny. Specializujeme se nejen na sterilizaci pitné vody či její změkčení, ale také na veškeré další požadované úpravy.