Mechanické filtry

Potýkáte se se špatnou kvalitou vody z důvodu jejího vysokého znečištění nebo jejího zápachu? V tom případě doporučujeme použít čistící filtry, které vodu dokážou zbavit mechanických nečistot jako písku, částí rostlin, kousky hlíny, železné rzi nebo jiných látek, které mohou vodu zakalit. V nabídce našeho e-shopu najdete široký výběr potrubních filtrů nejen na mechanické nečistoty. Nejčastěji se do filtrů vkládá filtrační vložka. Existují různé druhy filtračních vložek podle mikronáže (jak velké částice jsou schopné zachytit) a podle konstrukce (klasické a proplachovatelné). Úprava vody pomocí mechanických filtrů je z uživatelského hlediska velmi jednoduchá a především ekonomicky výhodná. Filtrování se obejde bez jakýchkoliv chemických přísad, které by se do vody uvolňovaly.

Filtrační vložka

Do potrubního filtru lze také vložit filtrační vložku s aktivním uhlíkem nebo tzv. vložku KDF, která s vysokou účinností odstraňuje olovo, těžké kovy, chlor, chloramin, železo, některé bakterie, sirovodík a další problémové kontaminanty. Má nejvyšší účinnost při pH vody nižší než 8. Během uvolňování kontaminantů z vody dochází zároveň k úpravě pH. KDF pracuje katalyticky a je založeno na Redox principu dvou kovů. Voda vstupuje do filtrační vrstvy KDF, které je vyrobeno ze zinku a mědi. V každé granuli KDF tvoří měď katodu a zinek anodu. Jedná se vlastně o elektrolytický článek, v němž elektrolyt zastupuje protékající voda s příměsemi. Voda s rozpuštěným kyslíkem a příměsemi prochází vrstvou KDF a zde dochází k reakcím za vzniku sloučenin zinku a sloučenin mědi. Těmito reakcemi jsou do filtrované vody vnášeny produkty, které vytvářejí prostředí nepříznivé pro růst bakterií, plísní a řas. Ve vodě bývají obsaženy sloučeniny vápníku a hořčíku, které se mohou usazovat ve formě kamene. Elektrochemický potenciál KDF způsobuje modifikaci těchto sloučenin. V konečné fázi je výsledkem dobře rozpustný karbonát, který se lehce vyplavuje a nevytváří usazeniny. Další látka, která může být zastoupena ve zdrojích vody, je sirovodík. Jedná se o jedovatý plyn s typickým zápachem po shnilých vejcích, který může být ve větším množství smrtelně jedovatý. Jeho další nepříjemnou vlastností je vysoká korozivost. Jakmile tento plyn prochází přes KDF, dochází ke spontánní oxidaci za vzniku oxidu zinku a sulfátu zinku, které jsou zdraví neškodné.

Filtr - ekonomické a efektivní řešení

Není potřeba drahé a složité filtrační zařízení. Stačí jednoduchý filtr, který dokáže odstranit chlor, jeho sloučeniny, hormony a antibiotika (které v poslední době vodu zamořují), těžké kovy a nečistoty z potrubí. Případně i dusičnany tam, kde jich je mnoho.

Kompletní úprava voda

Mechanický filtr doporučujeme doplnit zařízením sloužícím k úpravě vody, např. sterilizace vody, změkčení vody, odstranění železa, manganu, dusičnanů, odstranění amoniaku, apod. Kombinací těchto přístrojů si zajistíte přísun velmi kvalitní pitné vody bez nečistot a nežádoucích látek.