WATEX
Ověřeno našimi zákazníky
WATEX
Ověřená kvalita od roku 2001
Jsme specialisté v oboru s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.
26 639
Realizací komplexních
řešení pro domácnosti
5 248
Realizací průmyslových
řešení úpravy vody

Na zdraví!

S pravidelnou servisní
kontrolou máte jistotu,
že pijete zdravou čistou vodu.

Zdraví je na prvním místě – s každoroční servisní kontrolou máte jistotu, že pijete zdravou čistou vodu.

Kompletní servis ověří funkčnost vaší technologie, odhalí případné nedostatky způsobené provozem a opotřebením a uvede úpravnu a všechny její komponenty do bezvadného stavu.

Děkujeme za Vaše správné rozhodnutí.

 

Objednejte si termín ještě dnes

7 důvodů, proč pravidelně servisovat

1

Nastavení úpravny na aktuální hodnoty surové vody – žádný zdroj vody, ani z veřejného vodovodního řádu, nemá stále stejné hodnoty předmětných ukazatelů jako tvrdost, obsah železa, manganu atd. Na místě provedeme rozbor surové vody a nastavíme úpravnu dle aktuálních hodnot.

2

Dezinfekce vnitřních a vnějších částí úpravny vody a potrubí – bakterie se v potrubí mohou šířit všemi směry a kontaminace může být způsobena nejen stran samotného zdroje vody, ale např. také prostřednictvím perlátorů baterií a ostatních kohoutků v domě.

3

Kontrola těsnosti vodovodních spojů – kontrola těsnosti spojů potrubí, výměna opotřebovaného a unaveného těsnění a zajištění bezpečného provozu proti nežádoucímu úniku vody.

4

Kontrola elektronických částí – oživení elektronických kontaktů a tištěných spojů řídicí jednotky. Kontrola/výměna těsnění zajišťujících deklarované IP elektronické krytí elektro částí úpravny vody, měření odporu napájení (adaptéru).

5

Mechanické čištění usazenin – k samotnému procesu úpravy vody dochází až ve filtračním médiu v úpravně vody. To znamená, že její vstupní části/armatury, zejména trysky řídicí jednotky, elektromagnetické ventily proplachů a např. také zásobník tabletové regenerační soli vč. systému dopouštění vody do solankové nádoby jsou často vystaveny velmi znečištěné vodě. Tak vznikají na těchto komponentech usazeniny, které je třeba pravidelně odstraňovat.

6

Ekonomický provoz – jen technologie v bezvadném stavu může být šetrná nejen k vašemu zdraví, ale rovněž k vaší peněžence.

7

Atest pitné/nezávadné vody – návštěvou našeho technika / provedením pravidelného servisu získáte potvrzení o provedení všech výše uvedených kontrol a opatření, která zajistí bezpečný provoz úpravny pro čistou a zdravou vodu.

Podívejte se na recenze našich spokojených zákazníků.
Recenze

Jak probíhá servis?

Naším cílem je, aby kvalita pitné vody byla stále taková, jako v prvním roce po instalaci, a aby byla maximálně prodloužena doba ekonomického provozu zařízení.

 • zjištění skutečného stavu úpravny
 • servis mechanické předúpravy vody vč. výměny filtrační vložky, výměny/údržby těsnění, mechanické čištění a dezinfekce
 • test vstupní surové vody
 • kontrola/údržba/výměna těsnění vně úpravny a připojovacích armatur
 • tlaková zkouška
 • oživení elektronických spojů, tištěných spojů, elektromagnetických ventilů
 • měření odporu napájení
 • výměna trysek řídicí jednotky
 • mechanické čištění průtokoměru a systému dopouštění vody do solanky
 • mechanické čištění a údržba vnějších částí
 • dezinfekce vnějších částí
 • dezinfekce vnitřních částí
 • nastavení úpravny vody s ohledem na aktuální naměřené hodnoty surové vody
 • test výstupní kvality vody
 • nalepení atestu potvrzujícího zdravotní nezávadnost vody
 • uvedení vhodného termínu další pravidelné údržby

Nejčastější dotazy

Jak často servis provádět?

Nutnost provedení pravidelného servisu je závislá na míře znečištění a spotřebě vody. Termíny za vás hlídáme my a včas vás kontaktujeme za účelem dohodnutí vhodného data příjezdu našeho technika.

Jak dlouho servis trvá?

Záleží na stavu úpravny vody, nejčastěji kompletní servis zabere 60 min.

Je z mé strany nutná nějaká součinnost?

Pouze zajištění fyzického přístupu k úpravně vody.

Může mi technik dovézt navíc tabletovou regenerační sůl (nebo jiný spotřební materiál) a složit ji až do sklepa / šachty / zahradního domku?

Ano, rádi vám zavezeme dle předešlé dohody jakékoli množství za výhodných podmínek. Kontaktujte naše servisní oddělení: [email protected].

Objekt využívám jen sezónně, zajišťujete také zazimování a odzimování úpravny vody?

Ano, rádi vám službu zazimování/odzimování provedeme. Kontaktujte naše servisní oddělení: [email protected].

Může servis proběhnout o víkendu nebo ve státní svátek?

Servisy standardně provádíme v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod. Pokud nemůžete být v době plánovaného servisu přítomni, můžete zajistit přístup k úpravně vody jinou oprávněnou osobou.

Potřebuji akreditovaný rozbor vody

Technik na místě provádí kontrolu vstupní kvality vody, na základě které provádí nastavení úpravny, a také kontrolu výstupní kvality vody za účelem potvrzení zdravotní nezávadnosti. Pro získání akreditovaného rozboru vody kontaktujte naše obchodní oddělení na e-mailové adrese [email protected] nebo pohodlně objednejte v našem e-shopu: https://www.watex.cz/rozbory-vody/.

Objednejte si termín ještě dnes a mějte jistotu,
že pijete zdravou a čistou vodu.

Děkujeme za Vaše správné rozhodnutí.