Obchodní podmínky - Watex

Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.watex.cz

Prodávající je firma :
WATEX, s.r.o.
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov
150 00
IČO 24133639
DIČ CZ241133639

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s WATEX, s.r.o. nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená vyplývající z občanského zákoníku platného od 1.1.2014.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Všeobecné obchodní podmínky společnosti WATEX, s.r.o. pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Vzhledem k trvalým inovacím našich výrobků se fotografie na těchto stránkách a v tištěném katalogu nemusí shodovat s jejich skutečným provedením.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných osobních údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy (faktury). Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží.

Zboží je možné objednat i na telefonním čísle +420 736 727 369

po uzavření objednávky Vám bude zaslán informační e-mail o přijetí objednávky a následně informace o připravované expedici.

v případě osobního převzetí vyčkejte na potvrzení, že je Vaše objednávka připravena k expedici.

3. CENA A ÚHRADA ZBOŽÍ

Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě www.WATEX.cz jsou v Kč vč. 21% DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Úhrada objednaného zboží je možná třemi způsoby :

A. Platba dobírkou :
Cenu za zboží je uhrazena hotově při jeho převzetí řidiči přepravní služby TOPTRANS

B. Platba předem bankovním převodem :
Kupující převede částku za objednané zboží na číslo účtu prodávajího 43-9940920297/0100 a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno. Variabilní symbol je číslo faktury.

C. Platba hotově :
Při převzetí zboží na adrese, kterou určí prodávající.

D. Nákup na splátky Essox :
Podrobné informace o procesu nákupu a podmínkách nákupu na splátky neleznete zde.

veškeré ceny uvedené na www.watex.cz jsou platné pouze pro prodej na tomto eshopu

4. ZPŮSOB A CENA PŘEPRAVY

Objednané zboží je doručováno dle velikosti a váhy přepravní službou DPD, PPL nebo TOPTRANS. Při převzetí zboží od přepravní služby nebo pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy. Více informací naleznete v sekci Přepravní služby.

5. DODACÍ LHŮTA

Doba doručení v případě zaslání přepravní službou DPD, PPL nebo TOPTRANS je do 3 pracovních dní od přijetí objednávky. V případě platby předem bankovním převodem se doba doručení počítá od připsání částky na náš účet.

po uzavření objednávky Vám bude zaslán informační e-mail o přijetí objednávky a následně informace o připravované expedici

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a bez udání důvodu vrátit zboží zpět prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou cenu za zboží. Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky :

Kupující napíše na emailovou adresu watex@watex.cz, a oznámí odstoupení od smlouvy.

Uvede číslo faktury a svoje jméno.

Zboží odešle s originál dokladem o koupi (fakturou) na adresu :
WATEX, s.r.o.
Na Ratince 203
Beroun
266 01

Zboží musí být čisté a nepoškozené, kompletní a nesmí jevit známky používání, stejně tak i v nepoškozeném originálním obalu. Prodávající vrací plnou cenu zboží, nikoliv však poštovné (přepravné).

Kupující hradí doručení na adresu prodávajícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby pro všechny druhy zboží je 24 měsíců, popřípadě vyšší je-li toto písemně uvedeno. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.

8. REKLAMACE ZBOŽÍ

Za situace, kdy je zboží zasíláno prodávajícímu na reklamační opravu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Reklamované zboží je také možné prodávajícímu po předchozí telefonické dohodě osobně předat. K reklamovanému zboží je vždy nutne přiložit doklad o zakoupení (fakturu).

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, resp. zašle zboží zpět kupujícímu na jeho náklady.

Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě : neodborné montáže, nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním a používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci. Reklamace dále nevzniká pokud je předpokládaná životnost zboží kratší než jeho záruční doba, při přirozeném opotřebování zboží, neúměrném zatěžování, pokud nedostatky vznikly zaviněním třetí osoby nebo neodbornými změnami a opravami a rovněž škodami způsobenými přírodními vlivy.

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz.předcházející bod), prodávající účtuje kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady.

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající garantuje bezpečnost poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Slouží výhradně k realizaci, nezbytných účetních operací a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče. Náš web používá funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google http://www.google.com/settings/ads.