Sirovodík

Neboli Sulfan, je bezbarvý plyn, který se může ve vodě tvořit rozkladem organického materiálu nebo přeměnou síranů při nedostatku kyslíku.

Typický příznak, že se ve vodě nachází sirovodík je zápach po zkažených vejcích, který je při vyšších koncentracích cítit již ve studené vodě a při nižších koncentracích až po zahřátí např. v bojleru. Často se sirovodík ve vodě vyskytuje ruku v ruce se železem a manganem, ale i zvýšeném mikrobiologickém znečištění. 

Nejúčinnější odstraňování sirovodíku z vody je oxidací, která změní sirovodík na méně škodné sírany. Oxidaci lze řešit např. provzdušňováním, proporcionálním chlorováním, filtrační náplně s oxidačním účinkem, případně kombinací všech těchto metod. Při oxidaci se provzdušněním a chlorováním je potřebné místnost řádně odvětrávat.