Arsen ve vodě

Voda se zvýšeným obsahem arsenu způsobuje chronická onemocnění, alergie, atd. Většinou se arsen nevyskytuje ve vysokých koncentracích a zdravotní problémy se většinou neprojevují hned, ale obvykle až po cca. 5 let užívaní vody s vyšším obsahem arsenu.

Odstraňování arsenu lze pomocí úpravny vody se speciální filtrační náplní,  na které se arsen zachytává. Při filtraci arsenu takovou filtrací při běžném používání jako v rodinném domě, je životnost náplně, resp. její schopnost arsen zachytávat přibližně 3 roky, potom se musí celá náplň vyměnit. Použitou náplň je potřebné likvidovat jako toxický odpad. 

https://www.watex.cz/obchod/odstranovac-arsenu-watex-1354as/