Proč je nízké pH nebezpečné?

Kyselá voda s hodnotou pH pod 7 má výrazně zesílený korozivní účinek. Působí agresivně na veškeré kovové spoje, potrubní fitinky, potrubí, baterie, apod. Voda s nižší pH rovněž umožňuje těžkým kovům ve vodě jejich snazší rozpouštění a voda s nižším pH má také mnohdy vyšší výskyt toxických kovů.