Konduktivita neboli vodivost ve vodě

Je ukazatel celkového množství rozpuštěných minerálů obsažených ve vodě. Samotná vyšší vodivost nezpůsobuje zdravotní problémy, jsou např. minerální vody (léčivky), které lze využívat pro pitný režim během různých léčebných procedur. Příliš mineralizovaná voda však není vhodná pro dlouhodobý pitný režim.

Pro pitné účely doporučujeme vyšší vodivost snižovat např. kuchyňskou nanofiltrací, a pro průmyslové účely např. systémem reverzní osmózy, který lze dovybavit systémem ionexové demineralizace pro docílení hodnoty vodivosti menší než 1 µS/cm.