Jak pH ve vodě zvýšit?

pH ve vodě lze zvýšit několika způsoby, nejběžnější a nejvhodnější způsob pro zvýšení pH v celém domě, je domovní úpravnou vody WATEX 1054S   https://www.watex.cz/obchod/watex-1054s-pro-zvyseni-ph-a-mineralizace/

která obsahuje přírodní minerální náplň, která zajištuje zvýšení pH a lepší mineralizaci vody.

Dalším způsobem jak centrálně zvýšit pH ve vodě je např. dávkováním různých látek, jako je např. hydroxid sodný, apod.

Zvýšení pH jen pro pitné účely např. v kuchyni se zajišťuje kuchyňským ionizátorem vody jako je např. Ionizátorem vody Chanson Royal https://www.watex.cz/obchod/ionizator-vody-royal/