Odstranění dusičnanů - Watex

Oddusičnění na velice dlouhou dobu, tak zní naše záruky

Hledáte nějakou rychlou, levnou a navíc šetrnou metodu pro životní prostředí, která zaručí, že vyhrajete boj nad usazeninami dusičnanů a dusitanů? Vyzkoušejte naše odstranění dusičnanů a dusitanů. Možná tuto techniku znáte spíše pod zkráceným názvem oddusičnění, avšak jedná se o jednu a tutáž cestu, jak se zbavit veškerých dusičnanů a dusitanů z vody. Čtěte dále a dozvíte se, proč vůbec odstraňovat tyto soli dusíku z vody.

Odstranění dusičnanů

Možná víte, že dusičnany a dusitany patří k velice častým a závažným problémům s vodou. Úpravou vody, sterilizací vody či jiným procesem pak musíte, mnohdy složitě provádět mimo jiné i oddusičnění vody. Proč byste vůbec měli uvažovat o odstranění nežádoucích látek  z vaší vody, když si myslíte, že Vám nic nehrozí? Tak především, zdrojem těchto látek jsou hnojiva a úniky septiků a hnojišť, to už samo o sobě hovoří o všem.

Kdo by chtěl zalévat květiny takovou vodou, natož ji pak pít. Co navíc, v trávicím traktu se látky zredukují na velice toxické dusitany. Můžete si být jisti, že riziko nákazy modrou nemocí kojenců je přímo úměrně množství dusičnanů a dusitanů ve vodě. O tom Vám ale více napoví rozbor vody. Jedno je jisté, raději se uchylteoddusičnění, než abyste poté řešily zdravotní problémy.

Dojdete-li k závěru, že vaše voda obsahuje nadbytek amoniaku, železa, manganu či vápence, vsaďte na nás, špičku v oboru. Je lepší učinit odstranění dusičnanů a dusitanů dříve, než bude příliš pozdě.

XXX