Srážení fosforu - automatická jednotka

Pro srážení fosforu v odpadní vodě


Dostupnost
Skladem

7 248 Kč
6 248 Kč
5 164 Kč bez DPH
Katalogové číslo produktu: 106898

Automatický dávkovač chemikálií slouží k dávkování chemikálií do procesu čištění odpadních vod, např. pro snižování obsahu fosforu, nebo jiných látek v čištěných vodách. Lze jej rovněž použít pro dávkování chemikálií při jiných chemických úpravách vod.

Popis zařízení

Zařízení se skládá z plastové PP zásobní nádrže flokulantu, peristaltického čerpadla flokulantu se sacím a výtlačným potrubím, zařízení pro transformaci napětí 220/12 V (v rámci rozvaděče technologie) a dále jednotka řízení chodu čerpadla. Toto může být tvořeno buď časovým spínačem, nastaveným dle zjištěného hydraulického a látkového zatížení, případně může být ovládáno impulsy ze zařízení měřící nátok na čisticí zařízení.

Instalace zařízení

Zařízení je možno instalovat přímo v rámci dodávky čistíren odpadních vod tam, kde je od počátku požadováno odstraňování fosforu a to dle konfigurace ČOV buď přímo uvnitř plastové nádrže ČOV, nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Zařízení je možno dodat rovněž pro intenzifikaci stávajících ČOV pro zlepšení efektu čištění odpadních vod, nebo pro zařízení, u nichž jsou např. na základě změny legislativy požadovány vyšší nároky na kvalitu vyčištěných vod.

Set obsahuje:

1 - spínací zásuvka 2 - dávkovací čerpadlo 3 - srážedlo (síran železitý 2,5kg) 4 - plastový kaslík 5 - dávkovací potrubí do reakčního prostoru

Informace

Žádná hodnocení k zobrazení

Zobrazit více
Přidejte vaši recenzi