Čistírna odpadních vod Envipur BC4 OPTIMA (2-6 obyvatel)

Tloušťka materiálu 8 mm PP (samonosná konstrukce) Digitální spínací hodiny s 10 režimy chodu Typy: BC4 , BC6, BC10 a BC12


Dostupnost
Skladem

53 000 Kč
43 802 Kč bez DPH
Katalogové číslo produktu: 106897

Domácí čistírna odpadních vod BC4 OPTIMA

Použití ČOV BC4 OPTIMA pro 2-6 obyvatel:

Rodinné domy, domácnost, malé provozovny, chaty, rekreační objekty (pro čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.).

V ceně ČOV BC4 OPTIMA pro 2-6 obyvatel je zahrnuto


 • Kompletní čistírna z certifikovaného materiálu PP o tl. pláště 8mm

 • Digitální spínací hodiny

 • Membránové dmychadlo

K ČOV BC4 OPTIMA pro 2-6 obyvatel je možno doobjednat:


 • Zastropení (víko)

 • Nástavec, který je potřebný v případě, že máte nátokovou trubku do ČOV více nežli 40cm pod terénem

 • Zprovoznění a montáž

 • Jednotku pro srážení fosforu (potřebné v případě, že ČOV koloudujete pro následné vypouštění do vsaku/trativodu)

 • Dopravu naším technikem​​​​​
 • Denní průtok [m3]: 0,6-0,9
  Garantované hodnoty [mg/l]: BSK5=25, NL=25, CHSKCr=90
  Hmotnost [kg]: 150
  Materiál: Polypropylen
  Nutnost obetonování: Ne
  Nutnost obetonování-výskyt podzemní vody: Ano
  Počet EO: 2-6
  Průměr x výška [cm]: 140 x 160
  Příkon [W]: 55
  ROZMĚR A (cm) - Průměr nádrže (bez výztuh) 140
  ROZMĚR B (cm) - Výška vnitřní vestavby 130
  ROZMĚR C (cm) - Výška čistírny 160
  ROZMĚR D (cm) - Min. výška nátoku 115
  ROZMĚR E (cm) - Výška odtokové trubky 110
  ROZMĚR F (cm) - Výška provozní hladiny 112
  ROZMĚR G (cm) - Celkový vněšjí průměr včetně výztuh) 150
  ROZMĚR G (cm)- Průměr výkopu 200 až 240

  image

  Domácí čistírna odpadních vod BC4 OPTIMA popis:

  Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domácí čističky odpadních vod Envi-pur jsou v souladu s požadavky moderního bydlení - umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.

  Výhody a konstrukce ČOV BC4 OPTIMA pro 2-6 obyvatel:

  První výhodou je prvotřídní jakost a kvalita čističky odpadních vod pro domácnost. Vyrábíme čistírny pouze z prvoplastu - nepoužíváme recyklovaný plast. Používáme pouze kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling, které zaručují normou požadované mechanické vlastnosti plastové nádrže. Mechanické vlastnosti nádrže na vodu jsou osvědčeny statickým výpočtem, síla stěny nádrže dosahuje 8 mm.


  • Biologická čistírna odpadních vod BioCleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.

  • Domácí čistička vod nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.

  • Stávající žumpy a septiky i jímky lze přestavět na domácí ČOV osazením technologické vestavby.

  • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.

  • Domovní čističkU odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěnou nebo polozapuštěnou, možno instalovat i nad úroveň terénu  Není třeba žádné další mechanické kalové čerpadlo pro fungování této domácí čističky. Běžný provoz čističky vody a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla, a tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.

  Základní části ČOV BC4 OPTIMA pro 2-6 obyvatel:


  • Biologický reaktor Bio Cleaner® (vlastní nádrž čistírny)

  • Dmychadlo

  • Spínací hodiny, časový spínač nebo elektroskříň (dle varianty z hlediska komfortu obsluhy)

  • Propojovací hadice pro přívod vzduchu  Reaktor Bio Cleaner® je válcová nebo hranatá plastová nádrž osazená technologickými přepážkami, vestavbami a vystrojením, kde probíhá celý proces čištění vody. Plastová nádrž na vodu je uložená pod úrovní terénu, nad úrovní terénu je zakrytá dřevěným nebo plastovým víkem. Plastové nádrže na vodu jsou vyrobeny z polypropylenu nebo polyethylenu, další pak z nerezové oceli. Variantně je Reaktor Bio Cleaner® instalován jako pouze technologická vestavba do betonové nádrže nebo betonové jímky. Membránové dmychadlo sloužící jako zdroj vzduchu pro domácí čistírny odpadních vod umístěné v budově (např. v garáži, sklepě). Spínací hodiny, časový spínač nebo elektroskříň sloužící k ovládání provozu domácí čističky odpadní vody umístěná v budově (např. v garáži, sklepě). Vzduch je do biologického reaktoru Bio Cleaner® veden pomocí PVC hadice a PP hadiček uložených v chráničce pod úrovní terénu. Schéma ČOV BC4 OPTIMA pro 2-6 obyvatel: 1. Dmychadlo a řídíci jednotka 2. Čistírna odpadní vody BC4 OPTIMA pro 2-6 obyvatel 3. Přívod vzduchu do reaktoru a) Nátok odpadní vody b) Odtok vyčištěné vody c) Česlicový koš d) Jemnobublinná aerace e) Nástavec (viltelný doplněk při větším zapuštění čistírny do zěmě) f) Zastropení (poklop)
Informace

Žádná hodnocení k zobrazení

Zobrazit více
Přidejte vaši recenzi