Automatická dezinfekce vody od virů a bakterií WATEX SANOSIL SUPER 25AG

Dezinfekce vody přípravkem SANOSIL SUPER 25Ag, pro dům, průmysl, atd. Ilustrační obrázek.


Dostupnost
Skladem
Tento produkt nyní prohlíží
8 návštěvníků

28 919 Kč
23 900 Kč bez DPH
Katalogové číslo produktu: 5437

Na tento produkt vám nabízíme odbornou montáž, uvedení do provozu, pak lze uplatnit sníženou sazbu DPH 15% v souladu s ustanovením § 48 a § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Dezinfekční prostředek Sanosil je účinnou dezinfekcí vody a povrchů proti veškerým virům a bakteriím, včetně bakterie Legionella pneumophila.

Legionella je patogenní bakterií, která přežívá ve vlhkém prostředí. Teplota vody mezi 33°C až 42°C tvoří ideální podmínky pro její množení. Teplota vody je příčinou její přítomnosti v technických systémech. BakterieLegionella pobývá v provozech s teplou vodou, v potrubích s teplou vodou, plaveckých bazénech (zvláště whirlpool), chladicích věžích, klimatizacích, odpařovacích kondenzátorech, apod.

Jako nitrobuněční parazité na amébách a řasách mohou bakterie Legionella lehce přežívat nevlídné podmínky, jako např. extrémní teploty či chloraci vody. Bakterie Legionella pneumophila způsobuje zánět plic. Ohrožuje zejména osoby se sníženou imunitou (imunokompromitované). Úmrtnost při nakažení legionelou činí v průměru 15%, při neléčení dosahuje až 80% osob se slabou imunitou.

Dezinfekční prostředek Sanosil Super 25 Ag je vícesložkový dezinfekční prostředek. Jako oxidační činidlo je použit peroxid vodíku, který je navázán na stabilizační činidla, aby vznikl komplexní roztok. Dlouhodobý účinek je zajištěn přidáním stopového množství stříbra, které zde vystupuje jako katalyzátor. Sanosil S25 je efektivní proti bakteriím, virům, amébám, houbám a řasám, je snadno použitelný pro koncového uživatele, je ekologicky nezávadný, jeho účinnost narůstá s vyššími teplotami, je dlouhodobě skladovatelný, při aplikaci neobtěžuje zápachem a nemění senzorické vlastnosti (pach, chuť) ošetřované vody.

Sanosil Super 25 Ag je patentovaným produktem švýcarské firmy SANOSIL AG, jehož použití pro dezinfekci teplé vody je povoleno Rozhodnutím Hlavního Hygienika ČR zn. HEM-3244-27.1.04/3204. Přípravek splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky MZ ČR č,. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Proč jsou dezinfekční prostředky Sanosil nadřazeny ostatním produktům v dezinfekci vody?

 • Spolehlivě ničí bakterie, viry, houby a plísně
 • Proniká do biofilmu a eliminuje jeho vrstvy; Ničí a odstraňuje biofilm nejen chemicky, ale i fyzicky
 • Není známa mikrobiální rezistence*, jde o 2-fázový produkt
 • Depot effect (zabraňuje rekontaminaci bakteriemi)
 • Nezvyšuje AOX a THM
 • Nehoří, nevybuchuje, nevytváří výbušné páry
 • Bez pachu a barviv


*Většina dezinfekčních prostředků zaměřuje svůj mechanismus biocidního účinku na jeden jediný bod útoku. To bývá dostatečné k spolehlivému zničení určitého mikrobu. Monovalentní biocidy však podporují formování rezistentních bakterií a to je důvod proč musí být často střídány jinými látkami s rozdílným způsobem účinku. Polyvalentní biocidy, např.Sanosil, jsou výrazně méně problematické z pohledu rezistence. Žádný patogen dosud nezvládnul vytvořit rezistenci vůči Sanosilu.

K prevenci.

Nejsnazším preventivním opatřením pro předcházení kolonizaci vodovodního rozvodu bakterií Llegionella je zvýšit teplotu vody v systému zásobování objektu teplou vodou (celkového rozvodného systému) nad 50°C. Zavedení tohoto opatření můžeme očekávat následující problémy:

1. Pro zajištění odpovídající teploty vody i na všech odběrních místech systému bude nutné, v závislosti na rozlehlosti systému a vzdálenostech spotřebních míst od cirkulace výrazně zvýšit nastavení teploty ohřevu, doprovázené zvýšením provozních nákladů na energie.

2. Průvodním jevem vyšší teploty ohřevu bude podpora koroze kovových součástí systému a bude docházet rychlejšímu opotřebení zařízení sytému zásobování objektu tepou vodou .

3. Dalším rizikovým faktorem je přítomnost vzduchových bublin ve vodovodním potrubí. Vzduch je špatným nositelem tepla. Bude poskytovat „přístřeší“ mikroorganismům, které nejsou odolné na vysoké teploty vody a tím jim umožní přežít a množit se ve vzduchové bublině.

Jedinou efektivní variantou vedoucí k minimalizaci rizika kontaminace systému zásobování teplou vodou bakteriemi Legionella je pečlivá a pravidelná dezinfekce za použití biocidu. Problém tohoto přístupu spočívá ve volbě dezinfekčního prostředku. Ten by měl spolehlivě eliminovat všechny bakterie, jednobuněčné organismy a viry, neměl by poškozovat zařízení na ohřev a rozvod vody a neměl by být toxický pro člověka a zvířata.
Dezinfekční prostředek Sanosil Super 25 Ag splňuje všechny tyto požadavky.

„Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo povolení k použití Sanosilu S25 k desinfekci teplé vody a rozvodů teplé vody zn. HEM-3244-27.1.04/3204“

Proporcionální dávkovací set

Dávkovací set je určen pro přesné přípravku Sanosil Super 25 Ag do vodovodního potrubí, pro zajištění dezinfekce vody s přesnou dávkou.
Výhodou setu je proporcionální dávkování přípravku dle impulzů vodoměru, tedy přesné nadávkování množství chemikálie dle aktuálního průtoku, a tedy i množství, vody.

Tento kompletní set obsahuje:

 • proporcionálního dávkovací čerpadlo Grundfos DDE-P-97720958
 • impulzní vodoměr 1″ do průtoku 3,5m3/hod
 • kabel pro propojení vodoměru s čerpadlem
 • hadičky pro dávkovací čerpadlo
 • vtřikovací injektor 1/2″ do potrubí a nádrže
 • přípravek Sanosil Super 25Ag v barelu 5l

Režimy nastavení:

 • Manuál – čerpadlo může být ručně naprogramováno na výkon od 1 do 100% od svého max. průtoku. Nastavuje se v impulsech za minutu.
 • Automatika –pokud je impulsní vodoměr připojen k čerpadlu každých N impulsů přijatých z vodoměru způsobí jeden vstřik

Technické parametry:

 • Dávka roztoku při max tlaku (8BAR) v potrubí: 2 l/h
 • Tlak na výstupu: 8 bar

Užití:

 • Dezinfekce vody, potrubí a vodních tanků
 • Aplikace v chladících věžích

Dávkování pro pitnou vodu cca- 30-40ml/m3

Informace

Žádná hodnocení k zobrazení

Zobrazit více
Přidejte vaši recenzi