Tepelná čerpadla - Watex

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch-voda
Nabízíme tepelná čerpadla na bázi vzduch – voda. Oproti jiným druhům jsou tato čerpadla ekonomičtější a ekologičtější variantou. Zdrojem tepla je venkovní vzduch. V kombinaci tepelného čerpadla vzduch-voda a elektrického topného tělesa, je tepelné čerpadlo schopné pokrýt většinu požadavků na vytápění a topné těleso se zapíná pouze během špiček a při velmi nízkých venkovních teplotách. Dalšími výhodami těchto tepelných čerpadel je jejich malá velikost, velmi snadná instalace a především nízké náklady v porovnání s jinými druhy tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla země-voda
Zdrojem tepla je energie obsažená v zemi nebo ve spodní vodě. K provozu je potřeba realizace hlubinných vrtů nebo plošných kolektorů. Vhodně zvolené tepelné čerpadlo země/voda může být vaším jediným zdrojem tepla a teplé užitkové vody.

Ventilační tepelná čerpadla
Energie teplého vnitřního vzduchu je využívána k vytápění, k ohřevu čerstvého přiváděného vzduchu a teplé vody.
Pokud stavíte nový dům nebo budujete nové byty, je teď ideální čas využít energeticky úspornou technologii tepelných čerpadel NIBE. Nainstalujte si ventilační tepelné čerpadlo a budete si moci ve svém domě užívat zdravé klima s čerstvým vzduchem a zároveň snížíte spotřebu elektrické energie o více než 50%.

Rekuperační jednotky
Rekuperace zabraňuje tepleným ztrátam při větrání a zajišťuje v objektu zdravé a příjemné prostředí.
Rekuperační jednotky zajišťují předání tepla mezi vzduchem odváděným z objektu a čerstvým vzduchem přiváděným zvenčí do objektu. Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu není tedy bez užitku vyfukována do okolního prostředí, čímž se významně snižuje potřeba topení v objektu.

Systémové vnitřní jednotky a regulace
Moduly a jednotky určené k řízení systému vytápění a ohřevu teplé vody.
Systémové vnitřní jednotky a regulace jsou určeny ke kompletnímu řízení systému vytápění a ohřevu teplé vody. Umožňují propojení s tepelným čerpadlem vzduch / voda a s doplňkovými zdroji tepla jako jsou kotle, krbové výměníky, solární panely a další. Jediným zařízením tak můžete ovládat kombinovaný systém topení, ohřev teplé vody, vyhřívání bazénu a další doplňkové funkce. Vše s ohledem na maximalizaci úspor, bezproblémový provoz a bezpečnost.

Tepelná čerpadla vzduch-vodaSystémové vnitřní jednotky a regulace Tepelná čerpadla země-vodaAkumulační nádržeRekuperační jednotkyPříslušenství