Rozbor vody

Provádíme různé rozbory vody, kontaktujte nás.

Veškerou technologii navrhujeme tak, aby výstupní hodnoty vody uvedené v rozboru byly v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.

V případě, že je zdrojem vody studna nebo vrt, doporučujeme pro navržení správné technologie na úpravu vody provést základní chemický + popř. bakteriologický rozbor vody.

Nabízíme Vám dvě varianty pro vyhotovení rozborů vody a sice akreditovaný rozbor vody a neakreditovaný rozbor vody:

1. Akreditovaný rozbor:

Jedná se o akreditovaný odběr vzorku vody přímo u Vás doma, pracovníkem akreditované laboratoře. Tento informativní rozbor nabízíme ve variantě s provedením vybraných chemických ukazatelů nebo i včetně vybraných mikrobiologických ukazatelů.

a) Informativní chemický rozbor vody se stanovením  těchto ukazatelů:
pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany, železo, mangan, celková tvrdost – cena 1.000Kč včetně 21% DPH

b) Informativní chemicko-bakteriologický rozbor vody se stanovením těchto ukazetelů:
pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany, železo, mangan, celková tvrdost, Escherichia coli, enterokoky a koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C – cena 1.500Kč včetně 21% DPH

Cena dopravného pro akreditovaný odběr vzorků – 14Kč/km (tam i zpět)
Dopravné počítáme z naší adresy – Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

2. Neakreditovaný rozbor:

V případě, že  máte zájem pouze o informativní neakreditovaný rozbor vody, níže vybraných chemických ukazatelů, můžeme Vám tento rozbor vody provést kvalitním fotometrem značky Palintest.
Pokud nám zašlete vzorek vody např. v PET láhvi min. 0,5l s kontakty na Vás, rádi Vám provedeme základní neakreditovaný chemický rozbor, tento rozbor obsahuje ukazatele: celkové tvrdosti, železa, manganu, dusičnanů, síranů, amoniaku, pH.

Cena za jeden neakreditovaný chemický rozbor – 1.000Kč včetně 21% DPH.
Po obdržení vzorku vody Vám zašleme fakturu za rozbor (e-mailem nebo poštou), po proplacení této částky Vám obratem odešleme (e-mailem nebo poštou) výsledky rozboru.

Vzorky s vodou prosím zasílejte na adresu: WATEX, s.r.o., Na Ratince 203; 266 01 Beroun.

Nadlimitní ukazatele

Pokud budou některé ukazatele v rozborech vody nadlimitní, tak Vám zároveň s výsledky rozboru vody, zašleme návrh technologie na úpravu vody.


Chcete se na něco zeptat nebo objednat rozbor vody?
Zavolejte nám na +420 773 922 822 nebo napište