Rozbor kvality vody z jakéhokoli zdroje - Watex

Rozbor kvality vody z jakéhokoli zdroje

Provádíme různé rozbory vody, kontaktujte nás.

Veškerou technologii navrhujeme tak, aby výstupní hodnoty vody byly v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.

V případě, že je zdrojem vody studna nebo vrt, doporučujeme pro navržení správné technologie na úpravu vody provést základní chemický + popř. bakteriologický rozbor vody.

Nabízíme Vám dvě varianty pro vyhtovení rozborů vody:

1. Akreditovaný rozbor:

Vyhotovení akreditovaného rozboru vody, provádíme prostřednictvím akreditované laboratoře Zdravotního ústavu, která zajišťuje odběr vzorků a vyhotovení rozborů vody  v rámci celé České republiky. Zdravotní ústav přijede a odebere vzorky přímo u Vás nebo si můžete odebrat vzorkovnice na naši prodejně, doma je naplnit vodou a vzorky poté odvézt zpět na naši prodejnu na adrese: Na Ratince 203, 266 01 Beroun. My zajistíme odvoz vzorků do Zdravotního ústavu.

Kód rozboru HS0151 – Pitná voda – informativní rozbor [Escherichia coli, Koliformní bakterie, Amonné ionty, Dusičnany, Dusitany, TOC (CHSK-Mn), pH, železo/mangan, tvrdost (Ca, Mg)] –  cena 1.500Kč

Kód rozboru HS1170 – Pitná voda – krácený rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb. dle přílohy č. 5  bez ovlivnění povrchovou vodou (bez Clostridium perfringens, mikroskopického obrazu, manganu a hliníku) – cena 1.800Kč

Kód rozboru HS1160 – Pitná voda – krácený rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb. dle přílohy č. 5  s ovlivněním povrchovou vodou  (včetně Clostridium perfringens, mikroskopického obrazu, bez manganu a hliníku) – cena 2.000Kč

Kód rozboru HS0150 -Pitná voda – úplný rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb. bez pesticidů dle příl. č. 1  – cena 8.600Kč

Pro jiný požadavek rozsahu rozboru vody, neváhejte kontaktovat přímo Zdravotní ústav na těchto uvedených kontaktech: Tel.: 734 579 059 ladislav.cerny@zuusti.cz , http://www.zuusti.cz/sluzby/hygienicke-laboratore/analyza-pitne-vody/

PVK rozbor vody ke stažení (PDF)

2. Neakreditovaný rozbor:

Pokud nám zašlete vzorek vody např. v PET láhvi min. 0,5l s kontakty na Vás, rádi Vám provedeme základní neakreditovaný chemický rozbor, tento rozbor obsahuje ukazatele:
celkové tvrdosti, železa, manganu, dusičnanů, síranů, amoniaku, pH.

Cena za jeden rozbor – 605Kč. Po obdržení vzorku vody Vám zašleme fakturu za rozbor (e-mailem nebo poštou), po proplacení této částky Vám obratem odešleme (e-mailem nebo poštou) výsledky rozboru.

Vzorky s vodou prosím zasílejte na adresu: WATEX, s.r.o., Na Ratince 203; 266 01 Beroun.

Nadlimitní ukazatele

Pokud budou některé ukazatele nadlimitní, tak Vám zároveň s výsledky rozboru vody zašleme návrh technologie na úpravu vody.