Vodárna Sigma Darling LIDO 35-2 s čerpadlem 32 SVA-2st - Watex

Vodárna Sigma Darling LIDO 35-2 s čerpadlem 32 SVA-2st

Cena: 9 421 
s DPH: 11 399 

Katalogové číslo: ZB00003307
Uložit jako PDF  Uložit jako Word dokument  Vytisknout
Essox
 Čerpadlo Sigma je samonasávací, monoblokové konstrukce, kde zá­kladní součástí – oběžné kolo, sací a výtlačná vložka jsou shodné se sériově vyráběnými čerpadly SVA. Výtlačné těleso je konstrukčně přizpůsobeno monoblokové konstrukci čerpadla. Utěsnění hřídele je provedeno ucpávko­vým provazcem, dotlačeným ucpávkovým víkem nebo mecha­nickou ucpávkou.Elektromotor je přírubový, normální sériové výroby. Čerpadlo Sigma je spojeno s elektromotorem pomocí spojovacího tělesa v mo­noblok. Přenášení výkonu motoru na čerpadlo je provedeno pružnou spojkou. Tato konstrukce umožňuje snadnou demon­táž čerpadla nebo elektromotoru a při montáži zaručuje snad­né dodržení nutné souososti bez náročného vyrovnání. Tlako­vá nádoba o objemu 33 litrů je upevněna pomocí výtlačné tvarovky na výtlač­ném hrdle čerpadla. Vnitřní prostor nádoby je rozdělen pryžo­vým vakem. V prostoru nad vakem je stálý přetlak plynu. Při provozu je dopravována voda čerpadlem do spodního prosto­ru tlakové nádoby za stálého stlačování vaku a plynu nad ním. Za klidu čerpadla a při otevření výtlaku se plyn rozpíná a vytla­čuje vodu do rozvodného systému. Automatický provoz vodárny je řízen tlakovým spínačem, umís­těným na tvarovce, který uvádí do chodu elektromotor v závis­losti na stanoveném přetlaku ve výtlačné větvi. Elektromotor je chráněn proti přetížení jističem. Tento je dodáván s pohyb­livým přívodem umožňujícím odpojení samočinné vodárny od elektrické sítě.
Výrobce: Sigma pumpy Hranice s.r.o.
Kód výrobce: 4,26613E+11
Kat. číslo: ZB00003307
Hmotnost položky: 55 kg
Jmenovité napětí (V): 230
Délka záruky (měs.): 24