Automatická objemová hlavice CLACK, WS1, CI - Watex